Neem contact op

Leyla Kalender Ondersteuning en begeleiding is te bereiken op veel verschillende manieren

zoals e-mail, Twitter, LinkedIn en telefoon.

Ook kan het voorkomen dat Leyla Kalender vanuit een begeleidingstraject met u in contact komt.

Contact
Leyla Kalender

Ik ben Leyla Kalender. Ik ben geboren in Yalvac (Turkije). Op 7 jarige leeftijd ben ik met mijn gezin naar Eindhoven verhuisd.

Ik heb mijn basis- en middelbareschool in Eindhoven doorlopen. Na de middelbareschool ben ik naar ROC Eindhoven gegaan en heb daar de opleiding Sociaal Cultureel Werk gevolgd. Vervolgens heb ik aan Hogeschool Avans te ‘s Hertogenbosch de verkorte opleiding Social Work richting Maatschappelijk Werk afgerond.

Tijdens mijn opleiding heb ik onder andere stage gelopen bij de Lumens groep in de richting schoolmaatschappelijk werk.

Na afronding van mijn opleiding heb ik gewerkt bij Korein Kinderplein en Mondomijn. Dit allemaal vanuit mijn interesse in de ontwikkeling van kinderen, jongeren en het gezin.

Ik ben gespecialiseerd als GGZ-agoog, zowel minor als major.

Vanuit mijn achtergrond ben ik geïnteresseerd in de bijzondere situaties die gezinnen met een andere achtergrond ondervinden in de Nederlandse schoolwereld en maatschappij.

Dankzij mijn brede kijk op de jeugd en jongeren en het gezin in de Nederlandse samenleving kan ik zowel voor allochtone als autochtone groepen een bijdrage leveren in hun ontwikkeling.

Leyla Kalender kent de sociale kaart van de hulpverlening in Eindhoven.

Door haar persoonlijke en sterk persoonsgerichte aanpak kan Leyla Kalender maatwerk leveren. Mensen leven in een complexe samenleving waar men als mens en als burger zijn weg moet weten te vinden om tot zijn recht te komen. Leyla kent de weg die iemand als mens moet bewandelen om als burger te krijgen waar men recht op heeft. Als maatschappelijk werker vertegenwoordigt Leyla de maatschappij, dat wil zeggen de gemeenschap van burgers met alle regels en gebruiken.

De basisgedachte is steeds dat men op eigen kracht verder kan gaan. Soms heeft iemand tijdelijk ondersteuning of begeleiding nodig om weer op eigen kracht verder te gaan.

Vanuit de eigen persoonlijke kracht en mogelijkheden wordt de cliënt geholpen bij het aanvaarden van zijn belemmeringen en wordt op een positieve manier gekeken naar mogelijke oplossingen om zelfstandig verder te kunnen op het levenspad.

Leyla werkt als zelfstandig gevestigd hulpverlener. Dit heeft als voordeel dat zij niet vastloopt in grote logge organisaties. Dankzij haar ervaring en uitgebreide netwerken kent zij de weg die nodig is om tot een goede hulpverlening te komen.